Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 Rita’s Hair Fashion: ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer xxxxxxxx.
1.3 Opdrachtnemer: Rita’s Hair Fashion.
1.4 Opdrachtgever/Klant: de wederpartij/klant van Rita’s Hair Fashion.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever/Klant en Opdrachtnemer.